Wat doen wij

Uitgaande van het individu wil De Swaen samen met deze mensen een keuze maken uit de werkzaamheden en deze uitvoeren in een omgeving waar zij zichzelf kunnen zijn en van waaruit zij zich verder kunnen ontwikkelen. Om te zorgen voor een wisselwerking tussen deze doelgroep en de samenleving is De Swaen de samenwerking aangegaan met diverse partijen, bedrijven en particulieren, in met name de omliggende dorpen. Dit aantal breidt zich nog steeds uit.

Uitgaande van de mogelijkheden van de medewerker, in combinatie met een gevarieerd werkaanbod, een veilige werkomgeving en een respectvolle bejegening willen we bereiken dat iedere medewerker zich maatschappelijk gewaardeerd voelt.

Het aanbod kan overigens nog steeds worden uitgebreid als een vraag van een medewerker daartoe aanleiding geeft.


Kleinschalig Persoonlijk contact Gekwalificeerd personeel Gevarieerd werk